architektonický atelier, ing. arch. Michal VIGAŠ, Nad plážou 13/B, 97401 Banská Bystrica





PROJEKTY / NOVOSTAVBY / APARTMÁNOVÉ CHATY SELCE
  názov projektu
lokalita

stupeň
spolupráca
termín

novostavba apartmánových chát Selce
Selce-Čachovo, okres Banská Bystrica, SK

architektonická štúdia, projekt pre SP
Sticzay, Šelest
2007-8



architektonická štúdia a projekt objektu na prechodné bývanie - apartmánové chaty Selce. Priestorový koncept dvojdomu so spoločnou štítovou stenou. Hmota pôdorysne riešená v tvare rovnoramenného kríža, prestrešená plytkými sedlovými strechami. Architektonicky začlenené k jestvujúcej chatovej zástavbe, charakteristickej pre lyžiarske stredisko Čachovo.

Realizované v roku 2009

 


(c) grape.sk | last update : 18/04/2010